| Strona główna Strona główna|    
BIP
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 23a/B, tel/fax (029) 742-88-77, e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl


AKTUALNOŚCI
I OGŁOSZENIA
 
- 29.10.2007 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Wyszkowie przy ul. Pogodnej.
 
- 31.08.2007 r. upływa termin wniesienia partycypacji przez najemców mieszkań w realizowanym budynku przy ul. 1 Maja w Wyszkowie.
 
- 10.07.2007 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Wyszkowskiego TBS Sp. z o.o. przeznaczonych do sprzedaży.
 
- 24.07.2007 r. projekt listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych w realizowanym budynku wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23a w Wyszkowie zawierający 6 nazwisk został udostępniony do publicznej wiadomości.
 
- 08.02.2007 r. projekt listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych w realizowanym budynku wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23a w Wyszkowie zawierający 39 nazwisk został udostępniony do publicznej wiadomości
 
- 28.09 2006 r. zawarcie umowy z GW inwestycji p.n.: Wykonanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami w budynku i usługami - budynek nr 1 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Wyszkowie, przy ul. 1 Maja 23a.
 


BUDUJEMY
MIESZKANIA
NA WYNAJEM
Nasza oferta:
 • Mieszkania w systemie TBS
 • Mieszkania własnościowe
 • Garaże
 • Podziemne miejsca postojowe
  więcej»


 • GALERIA
  ZDJĘĆ
  Blok WTBS przy ul. Kościuszki 41
  Galeria - Blok WTBS przy ul. Kościuszki 41
  więcej»
   
  Blok WTBS przy ul. 1 Maja 23
  Galeria - Blok WTBS przy ul. 1 Maja 23
  więcej»
   

  Historia spółki
  Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane uchwałą Rady Gminy Wyszków Nr XXXVI/54/98 z dnia 26 marca 1998r.. Zasady funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego określa ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995. Ustawa o niektórych formach (...) dała podstawy funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak również powstania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, gromadzącego kapitał kredytowy na wsparcie budownictwa mieszkaniowego z pomocą środków z budżetu państwa.

  Podstawowym celem działalności TBS jest budowa domów mieszkalnych na wynajem i ich utrzymanie.

  Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, ustawodawca przewidział dla TBS-ów możliwości innych działań, w szczególności związanych z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą i pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

  Towarzystwa działają na zasadzie "non profit"; są nastawione w większym stopniu na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niż generowanie zysków. Wszystkie wypracowane środki przeznaczają na realizację podstawowego celu tj. budowę mieszkań.
  więcej»
  © Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Wyszków 2007